logo gisplay

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu dotyczącego systemów nawigacji satelitarnej

Polska Agencja Kosmiczna zachęca do składania wniosków celem realizacji projektów w ramach Elementu 2 nowego programu Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Navigation Innovation and Support Programme (NAVISP).

Zaproszenie o charakterze otwartym kierowane jest przede wszystkim do integratorów systemów, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, uczelni oraz instytutów naukowych wykazujących potencjał do realizacji projektów z obszaru nawigacji satelitarnej (ang. PNT - positioning, navigation and timing). Polska zasubskrybowała część składki opcjonalnej do programu NAVISP w ramach 2 Elementu.

Celem programu jest zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw produktów i usług w obszarach:

  • segmentu kosmicznego systemów nawigacji satelitarnej,
  • segmentu naziemnego systemów nawigacji satelitarnej,
  • segmentu użytkowników PNT włączając zastosowania i serwisy wykorzystujące nawigację.

Zaproszenie opublikowane jest na portalu EMITS.