logo gisplay

Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko: ds. udostępniania danych opisowych

Wymiar etatu: pełny
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, albo prawo, albo administracja lub wykształcenie średnie geodezyjne z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym;
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office.

Termin składania ofert: 22.05.2017 r.

Treść ogloszenia

Drukuj Email