logo gisplay

Stanowisko ds administracji GIS (Opole)

Urząd Miasta Opole poszukuje osoby na:

Stanowisko ds administracji GIS

Zakres wykonywanych zadań to m.in. wprowadzanie, edycja, uszczegóławianie i analiza danych przestrzennych GIS, oraz przygotowywanie raportów, statystyk, sprawozdań na potrzeby m.in. GUS.

Aplikacje należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email