logo gisplay

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Oferta pracy: Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.15.2017

Termin składania ofert: 13.11.2017 r.

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie prac związanych z numerycznymi opracowaniami map wektorowych z zakresu fotogrametrii lotniczej za pomocą sprzętu typu stacja fotogrametryczna jako obserwator przyrządów stereoskopowych (praca w środowisku systemu informatycznego MicroStation–Mapa v8, przy stereodigitalizacji zdjęć lotniczych, z zapisem do bazy danych);
 • wykonywanie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych, w tym między innymi: tworzenie wektorowych i rastrowych opracowań tematycznych; prowadzenie archiwum materiałów fotogrametrycznych (naziemnych i lotniczych)

Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe co najmniej inżynierskie kierunek lub specjalność: geodezja albo fotogrametria albo geoinformacja;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania map;
 • zdolność widzenia stereoskopowego;
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z tytułem mgr inż. kierunek lub specjalność geodezja lub fotogrametria albo geoinformacj;
 • studia podyplomowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji lub GIS;
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 7. fotogrametria i teledetekcja;
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1. geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • znajomość zasad i umiejętność pracy na materiałach stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;
 • znajomość podstawowych zasad pracy na instrumentach fotogrametrycznych;
 • znajomość podstawowych zasad pracy w środowisku MicroStation, ArcGIS, QGIS, Geo-Map;
 • umiejętność pracy na lotniczych zdjęciach fotogrametrycznych.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018