logo gisplay

Stanowisko ds. monitorowania jakości danych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. monitorowania jakości danych

Wymiar etatu: niepełny -1/2 etatu

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.5.2018

Termin składania ofert 27.05.2018 r.

Zakres podstawowych czynności

Wsparcie merytoryczne działów w procesach dot. gromadzenia, prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobów powiatowych rejestrów publicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Poznania, w szczególności w sprawach ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

Wymagania niezbędne

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia lub wykształcenie średnie geodezyjne;
  • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – zakres 1 i 2;
  • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych;
  • znajomość programów informatycznych do prowadzenia zasobu gik;
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office;

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018