logo gisplay

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - 2 etaty (Wrocław)

Urząd Miejski we Wrocławiu (Biuro Rozwoju Wrocławia) poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - 2 etaty

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.);
 • sporządzanie stanowisk pomocniczych, opinii urbanistycznych i pism;
 • sporządzanie innych planów i analiz obejmujących obszar Miasta;
 • sporządzanie koncepcji założeń do m.p.z.p. oraz koncepcji sposobu zagospodarowania obszarów o strategicznym znaczeniu dla Miasta;
 • sporządzanie propozycji lokalizacji i analiza lokalizacji ważnych dla Miasta obiektów i instytucji;
 • opracowywanie propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji;
 • obsługa klienta bezpośrednia i telefoniczna w zakresie informacji o sporządzaniu m.p.z.p. i innych spraw planistycznych;
 • sporządzanie harmonogramów prac nad m.p.z.p. oraz sprawozdań rocznych;
 • sporządzanie zestawień terminów i etapów prac nad m.p.z.p. w formie elektronicznej (Trezor).

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki;
 • znajomość oprogramowania ArcGis;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość oprogramowania graficznego Photoshop lub GIMP;
 • umiejętność tworzenia modeli 3D w programie SketchUp;
 • znajomość języka angielskiego.

Termin składania dokumentów - 24 września 2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018