logo gisplay

Specjalista do spraw zarządzania systemami dziedzinowymi (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Teledetekcji (FOTO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Miejsce wykonywania pracy:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Pełnienie roli wsparcia dla użytkowników systemów dziedzinowych, w tym uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji technicznej systemów dziedzinowych
 • − Aktualizacja bazy systemów dziedzinowych o nowe dane wraz z przygotowaniem metadanych dla tych danych oraz wykonywanie automatycznej kontroli danych z wykorzystaniem mechanizmów systemów dziedzinowych, jak i narzędzi zewnętrznych
 • Uczestnictwo w przygotowaniu wymagań analitycznych, technicznych oraz funkcjonalnych i niefunkcjonalnych warstwy bazodanowej i aplikacyjnej oraz uczestnictwo w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu modyfikacji systemów dziedzinowych
 • Uczestnictwo w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych przestrzennych w zakresie posiadanych kompetencji
 • Uczestnictwo we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne i/lub kartograficzne i/lub IT
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy z bazami danych, lub systemami zarządzania danymi w obszarze geodezji, kartografii, geografii lub IT
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • ogólna znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem systemami i bazami danych
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z architekturą systemów informatycznych
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 54880 – specjalista GI/FOTO/8”

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018