logo gisplay

Kielce zamawiają geodane

Urząd Miejski w Kielcach ogłosił przetarg na wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie w oparciu o uzyskane dane produktów, w tym  m.in. ortofotomapy, fotoplanów, modelu 3D Kielc.

Nowe dane i opracowania mają zasilić Miejski System Informacji Przestrzennej. Zamówienie dokładnie obejmuje:

 1. Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kielce,
 2. Wykonanie lotniczych zdjęć ukośnych oraz opracowania czterech kompletów fotoplanów ukośnych,
 3. Wykonanie lotniczego skaningu laserowego i opracowanie na podstawie pozyskanych danych Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu wraz z analizą zmian na przestrzeni 2016 i 2019 r.,
 4. Opracowanie Modelu 3D na podstawie pozyskanych danych,
 5. Instalację aplikacji do internetowej publikacji fotoplanów ukośnych z lat 2011, 2016 oraz zrealizowanych na podstawie zamówienia,
 6. Instalację aplikacji do internetowej publikacji wszystkich ortofotomap będących w posiadaniu UM Kielce,
 7. Dostawę oprogramowania klasy desktop do przeglądania zdjęć ukośnych w środowisku ArcGIS,
 8. Dostawę oprogramowania klasy desktop do przeglądania Modelu 3D,
 9. Instalację aplikacji do internetowej publikacji Modelu 3D,
 10. Udzielenie w ramach wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron licencji do oprogramowania, o którym mowa w pkt 7, 8 i 9,
 11. Sporządzenie dokumentacji z wykonanych usług, dla potrzeb Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Kielcach.

Termin składania ofert mija 7 grudnia 2018 r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018