logo gisplay

Jak rosły holenderskie miasta

Mapping historyHolenderska firma Mappping History, która zajmuje się tworzeniem kartograficznych animacji dla muzeów i instytutów dziedzictwa, opublikowała na swojej stronie interaktywne mapy holenderskich miast, pokazujące ich rozwój na przestrzeni wieków.

Wizualizacje prezentowane są na podkładzie mapy drogowej Google. Za pomocą osi czasu możemy wyświetlić mapy przedstawiające miasta w rożnych okresach swojej historii. Same mapy są dość podstawowe, zawierają jedynie granice działek i strukturę użytkowania gruntu, jednak dają świetny podgląd jak miasto rozwijało się w czasie. Możemy też skorzystać z suwaka przezroczystości i porównać mapy historyczne z obecną.

Holenderska firma opracowała takie wizualizacje dla siedmiu holenderskich miast (Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Goudy, Lejdy, Harlingen, Zuiderzee), a także dla Nowego Jorku. Znajdziemy je pod adresem: www.mappinghistory.nl