logo gisplay

Nowa usługa integrująca zbiory danych zagospodarowania przestrzennego

Firma Geo-System Sp.zo.o. uruchomiła kolejną zintegrowaną usługę WMS. Tym razem integracja obejmuje publikację zbiorów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej, wdrożonych w oprogramowaniu iGeoPlan.

Obecnie jest to 121 jednostek, w tym trzy dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Bielany oraz Targówek.

Usługa KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego została włączona do portalu otwartych danych przestrzennych http://polska.e-mapa.net i stanowi dopełnienie do usług KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow oraz KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu. Na portalu dostępna jest również warstwa integrująca decyzje lokalizacyjne.

Zgodnie z polityką firmy Geo-System Sp. z o.o., również ta usługa jest ogólnodostępna bez ograniczeń i każdy użytkownik Internetu może z niej skorzystać pod adresem: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment