Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa już dostępny

W krakowskim magistracie zaprezentowano specjalistyczny zbiór map, z którego dowiemy się wszystkiego m.in. o pokryciu i szorstkości terenu miasta, zieleni i warunkach przewietrzania Krakowa, roślinności rzeczywistej, waloryzacji przyrodniczej, średnich warunkach anemologicznych czy przeciętnych warunkach dyspersji zanieczyszczeń występujących na terenie Krakowa.

Czytaj więcej...

Zdjęcia ukośne Tarnowa

Tarnów ma nowe dane przestrzenne, które zostały opracowane na podstawie nalotów wykonanych w ubiegłym roku. Ortofotomapa i zdjęcia ukośne pozwalają każdemu obejrzeć dowolny fragment miasta z kilku stron.

Czytaj więcej...

Moduł Melioracja w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego w nowym module „Melioracja” zostały opublikowane wybrane dane z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Czytaj więcej...

Cenatorium wykorzystuje dane przestrzenne do wyceny nieruchomości

Firma Cenatorium tworzy największą w Polsce, aktualizowaną na bieżąco Bazę Cen o transakcjach na rynku nieruchomości. W celu usprawnienia procesu pozyskiwania i importu danych do bazy, wizualizacji danych i przeprowadzania pogłębionych analiz przestrzennych, firma zdecydowała się na wdrożenie pakietu rozwiązań GIS od Esri.

Czytaj więcej...

Nowy skaner laserowy FARO FocusM 70

Faro FocusM 70Firma FARO poinformowała o wprowadzeniu nowego skanera FARO FocusM 70, który może być dobrym punktem wejściowym dla profesjonalnych użytkowników w sektorze budowlanym BIM/CIM oraz bezpieczeństwa publicznego, którzy rozważają możliwość skanowania laserowego.

Czytaj więcej...

Nowoczesny skaning laserowy firmy NavVis dostępny w Polsce

GIAP (Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych) rozpoczął współpracę z niemiecką spółką NavVis zajmującą się skaningiem laserowym budynków.

Czytaj więcej...

Moduł zdjęć lotniczych w Portalu PZGiK

Na Portalu PZGiK można korzystać z kolejnego modułu odnoszącego się do zdjęć lotniczych. Serwis pozwala na składanie wniosków o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czytaj więcej...

Nowości w warszawskim geoportalu

Serwis Nieruchomości miejskie warszawskiego geoportaluW warszawskim geoportalu opublikowano nową wersję serwisu Nieruchomości miejskie. Udostępniono też nowe wydanie (1.6) dokumentacji usługi (API) BGIK.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GIS Nowości