Oferty pracy

Geodeta (Środa Śląska) 06.02.2017
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków (Ciechanów) 06.02.2017
Stanowisko ds. integracji bazodanowych systemów informatycznych (Poznań) 26.01.2017
Specjalista ds. sprzedaży produktów i usług z zakresu teledetekcji (Kraków) 20.01.2017
Operator stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych (Kraków) 20.01.2017
Specjalista do spraw: uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej w Ośrodku Koordynacyjno - Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej (Szczecin) 19.01.2017
Geodeta (Łódź) 17.01.2017
Specjalista w Zakładzie Badań Morskich w Gdyni 11.01.2017
Projektant – Programista Java (Wrocław) 10.01.2017
Projektant Systemów Informatycznych - inżynier oprogramowania (Wrocław) 10.01.2017
Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa i nadzoru (Wrocław) 10.01.2017
Specjalista ds. GIS (Wrocław) 03.01.2017
Specjalista w Programie Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych (Wrocław) 28.12.2016
Inspektor wojewódzki ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Wrocław) 09.12.2016
Inspektor wojewódzki ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Katowice) 07.12.2016
Stanowisko ds. udostępniania danych graficznych (Poznań) 05.12.2016
Główny specjalista ds. geomatyki (Warszawa) 05.12.2016
Specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP (Warszawa) 29.11.2016
Stanowisko w Referacie Renty Planistycznej w Wydziale Geodezji UMK (Kraków) 29.11.2016
Specjalista ds. uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej (Szczecin) 28.11.2016
Geoinformatyk (Warszawa) 23.11.2016
Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Włocławek) 18.11.2016
Specjalista do spraw: analiz rynku telekomunikacyjnego (Warszawa) 07.11.2016
Geodeta – kierownik projektów (Katowice) 18.10.2016
Inspektor wojewódzki ds. kontroli (Poznań) 17.10.2016
Stanowisko: ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań) 17.10.2016
Senior Project Engineer (Belgia) 05.10.2016
Junior Project Engineer (Belgia) 05.10.2016
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków (Lublin) 03.10.2016
Stanowisko w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej (Kraków) 23.09.2016
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy