logo gisplay

Jubileusz firmy GEO-SYSTEM

W 2010 roku firma GEO-SYSTEM Sp. z o.o. obchodzi XX-lecie istnienia. Od początku swojej działalności zajmuje się tworzeniem oprogramowania z zakresu systemów informacji przestrzennej dedykowanego w szczególności dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, urzędów miast i gmin, zakładów przemysłowych oraz wykonawców geodezyjnych. Z okazji jubileuszu firma zamierza przeprowadzić szereg akcji promocyjnych.

Marcowa oferta szkoleń ESRI

Jak co miesiąc Dział Szkoleń ESRI Polska przygotował ofertę kursów. W marcu można uczestniczyć w szkoleniach z ArcGIS na wszystkich poziomach zaawansowania, bądź wziąć udział w kursach z poszczególnych Rozszerzeń ArcGIS, czy też z ArcGIS Servera.

Nowa książka wydawnictwa ESRI na temat zarządzania terenem

Nowa książka wydawnictwa ESRI Press Land Administration for Sustainable Development przedstawia przegląd systemów zarządzania terenem na różnych poziomach zaawansowania. Autorzy pokazują na przykładach, w jaki sposób można zbudować podstawową infrastrukturę służącą do wdrożenia zasad zarządzania terenem oraz strategii gospodarki przestrzennej, które w przyszłości pomogą zapewnić równość społeczną, wzrost ekonomiczny i ochronę środowiska.

Częstochowa ma nową ortofotomapę

Miejski System Informacji Turystycznej Częstochowy wzbogacił się o nową ortofotomapę. Pieniądze na jej wykonanie Urząd Miasta zyskał dzięki unijnemu projektowi, w ramach którego tworzona jest mapa akustyczna Częstochowy.

Poznań będzie miał nowe zdjęcia lotnicze

W piątek (19 lutego br.) Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu rozstrzygnął przetarg na "Wykonanie cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru m. Poznania w skali 1:5000 o powierzchni  300 km2". Do przetargu zgłosiły się trzy firmy.

Aktualizacja ortofotomapy w Geoportalu

Rozpoczął się proces aktualizacji warstwy ortofotomap w systemie Geoportal. Nowe ortofotomapy zostały wykonane z barwnych zdjęć lotniczych, pozyskanych w 2009 roku w ramach projektu LPIS85.

Pieniądze na rozbudowę wroSIP

W kwocie ponad 3 mln zł zostanie dofinansowany System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - wroSIP. Pieniądze, uzyskane z Funduszy Europejskich w ramach konkursu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku", przeznaczone zostaną na rozbudowę systemu, m.in na wprowadzenie płatności on-line.