logo gisplay

Zalane drogi - mapa bieżących utrudnień na Targeo.pl

Serwis mapowy Targeo.pl wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad opublikował mapę utrudnień na odcinkach dróg dotkniętych powodzią. Informacje są aktualizowane na bieżąco na podstawie danych przekazywanych przez terenowych pracowników GDDKiA.

O SIP w administracji na konferencji INFOGRYF 2010

Jutro (20 maja) w Szczecinie odbędzie się bezpłatna konferencja INFOGRYF 2010, na której jednym z poruszanych tematów będzie: System Informacji Przestrzennej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponowne postanowienie w sprawie Techmexu

W dniu 14 maja 2010 na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosić upadłość Techmex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej. Było to drugie rozpoznanie sprawy po uchyleniu postanowienia sądu z dnia 30 listopada 2009 o ogłoszeniu upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku.

Współpraca 24GIS z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Firma 24GIS s.c. oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 17 maja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania Standardu GIS Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Współpraca ma polegać na wspólnym realizowaniu projektów z tego zakresu oraz rozwoju standardu GIS MPZP.

Informacje pogodowe i powodziowe na mapach

Przed nami kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu. W południowych województwach sytuacja zaczyna przypominać zagrożenie w czasie powodzi w 1997 roku. Na bieżąco podejmowane są decyzje na temat ewakuacji ludności z kolejnych terenów.

LiDAR odsłania miasto Majów

Lotniczy skaning laserowy w cztery dni odkrył to czego dwójka archeologów szukała przez ćwierć wieku. Badania nad jednym z wielkich miast Majów - Caracol były pierwszym zastosowaniem zaawansowanej technologii skanowania laserowego nad tak dużym archeologicznym obszarem.