• gisplay.pl

Kraków: Nowe studia podyplomowe dotyczące pozyskiwania danych z wykorzystaniem dronów

"Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)"  to nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Studia  mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej szeroko pojętego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce. W programie studiów są m.in. takie przedmioty jak: Naziemny i lotniczy skaning laserowy; Fotogrametria i teledetekcja; Wprowadzenie do analiz przestrzennych z wykorzystaniem języka Python; Technologia opracowania NMT i ortofotomapy dla danych BSP.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

  • wiedzy ogólnej na temat technologii pozyskiwania danych z wykorzystaniem BSP, uwzględniając aspekty prawne, technologiczne czy społeczno-ekonomiczne;
  • wiedzy na temat możliwości oraz ograniczeń technologii BSP w różnych sektorach gospodarki oraz roli człowieka w ich zastosowani;
  • wiedzy pogłębionej na temat kompleksowego pozyskania danych przestrzennych z zastosowaniem współczesnych statków BSP do kształtowania przestrzeni oraz prowadzenia monitorowania środowiska;
  • praktycznych umiejętności umożliwiających integrację danych przestrzennych pozyskanych z wykorzystaniem BSP z danymi przestrzennymi o różnym pochodzeniu, uwzględniając aspekty związane
    z ich dokładnością, charakterystyką czy specyfikacja ich pozyskania;
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do analizy oraz weryfikacji danych pozyskanych z wykorzystaniem BSP w celu wykorzystania w zadaniach związanych z infrastrukturą, transportem czy monitoringiem środowiska.

Studia trwają 2 semestry. Prowadzone są przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szczegóły dotyczące studiów i link do rekrutacji

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018