Dane GIS. Skąd je pobrać?

Poniżej lista wybranych stron, skąd można pobrać dane przestrzenne (GIS). Większość danych udostępnianych jest bezpłatnie do ponownego wykorzystywania.

Polska

Dane PZGiK udostępnione przez GUGiK

Dane bezpłatne:

Udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO
  4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100.

Dane udostępniane za opłatą - portal PZGIK:

  • BDOT10k
  • Mapy topograficzne w skalach: 1:10 000; 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000
  • Mapy tematyczne i specjalne (hydrologiczna, sozologiczna, Vmap L2)
  • Fogrametrczyne zdjęcia lotnicze, ortofotomapy;
  • Numeryczne Modele Terenu
  • Rejestr podstwowych osnów geodezyjnych;

Repozytorium otwartych danych przestrzennych EnviroSolutions

Dane udostępnione przez EnviroSolutions przestrzenne podzielone zostały na kategorie tematyczne (administracja, biznes, ewidencja, geologia, hydrologia, infrastruktura, okręgi wyborcze, środowisko). W opisie znajdują najistotniejsze infomacje dotyczące poszczególnych danych, m.in. ich aktualność, źródło pochodzenia, czy typ. Uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Dzięki wyszukiwarce słów kluczowych w łatwy sposób można znaleźć konkretne zestawy plików.

Baza danych GIS-Support

Baza GIS-Support  zawiera dane przestrzenne podzielone zostały na kategorie tematyczne: granice administracyjne, dane adresowe, środowiskowe, statystyczne, wysokościowe, historyczne, działki ewidencyjne, mapa kodów pocztowych (płatne).

Dane.gov.pl

W jednym miejscu znajdziesz dane ponad 100 instytucji publicznych. Portal dane.gov.pl jest źródłem danych, udostępnianych bezpłatnie do ponownego wykorzystywania, w tym także danych przestrzennych.

Bank Danych o Lasach

Bank Danych o Lasach to hurtownia danych gromadząca, przetwarzająca i udostępniająca informacje dotyczące lasów wszystkich form własności na terenie Polski.

 

Świat

Repozytorium otwartych danych Diva-GIS

Diva-GIS to bezpłatne oprogramowanie GIS. Ze strony projektu jest możliwość pobrania bezpłatnych danych (granice administracyjne, drogi, linie kolejowe, wysokość, pokrycie terenu, gęstość zaludnienia) dla dowolnego kraju na świecie. 

Copernicus Open Access Hub

Copernicus Open Access Hub (dawniej Sentinels Scientific Data Hub) jest wyszukiwarką przeznaczoną do wyszukiwania i pobierania zdjęć satelitarnych pochodzących z misji satelitarnej Sentinel. Zapewnia darmowy i otwarty dostęp do produktów misji Senitnel-1, Sentinel-2 oraz Senitnel-3. Interfejs okna oparty jest o mapy pochodzące z projektu OpenStreetMap.

Free GIS Data

Strona Free GIS Data zawiera skategoryzowaną listę linków do ponad 500 witryn, udostępniających otwarte zbiory danych GIS.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser