Zawód i uprawnienia urbanistyczne

O zawodzie urbanisty mówi ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Według niej zawód urbanisty polega na projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz edukacji w tym zakresie. Prawo do takiej działalności lub do kierowania pracami zespołu prowadzącego projektowanie urbanistyczne mają tylko osoby wpisane na listę członków izby urbanistów. Na członkostwo w takiej izbie pozwala:

  • posiadanie uprawnień urbanistycznych uzyskanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym;
  • posiadanie uprawnień do projektowania w planowaniu przestrzennym uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym;
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, a także doświadczenie zawodowego zdobytego w czasie dwuletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną;
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych innych niż wyżej określone, które w obowiązującym programie nauczania realizują zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w wymiarze co najmniej 90 godzin i które uzupełnione są studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. W takim wypadku należy również posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z gospodarka przestrzenną;
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych innego niż wymienione w powyższych punktach, które są uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej oraz posiadanie trzyletniego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z gospodarka przestrzenną. Koniecznością w takim wypadku jest złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki;
  • posiadanie obywatelstwa państw członkowskich oraz nabycie kwalifikacji zawodowych do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadających wymaganiom przedstawionym w powyższych punktach. Osoby takie muszą także posiadać odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Na mocy ustawy powstał samorząd zawodowy urbanistów, który składa się z Krajowej Izby Urbanistów oraz czterech Okręgowych Izb Urbanistów. Poniżej znajdują się adresy poszczególnych izb:

Biuro Krajowej Rady Izby Urbanistów
ul. Mokotowska 4/6, p. 213a
00-614 Warszawa
tel/fax: (22) 825-01-05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.izbaurbanistow.pl

Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie)
ul. Oławska 2, III piętro
50-123 Wrocław
tel: (71) 343-93-85 fax: (71)
343-64-98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zoiu.pl

Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie (województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie)
ul. Mokotowska 4/6,
p. 212 00-614 Warszawa
tel/fax: (22) 825-23-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.waoiu.pl

Północna Okręgowa Izba Urbanistów z siedziba w Gdańsku (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)al. Grunwaldzka 137, II p.
80-264 Gdańsk - Wrzeszcz 
tel: (58) 552-14-96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.poiu.pl

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach (województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
ul. Dyrekcyjna 9
40-001 Katowice
tel/fax: (32) 253-79-87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.oiu.katowice.pl

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser