Odwzorowania kartograficzne

Odwzorowania kartograficzne to odwzorowania siatki geograficznej na płaszczyźnie. Problemem jest tu fakt, że nie sposób wiernie odwzorować powierzchni kuli na powierzchni płaskiej. Uniemożliwiają to pojawiające się zniekształcenia: powierzchni, odległości bądź kątów. Z tego powodu tworzy się różnorodne odwzorowania kartograficzne i konstruuje mapy oddające wiernie któreś z wymienionych cech lub modelujące odpowiednio obraz powierzchni Ziemi.

Odwzorowania kartograficzne różnicują się ze względu na powierzchnię rzutowania (wyróżniamy wtedy azymutalne, stożkowe, walcowe) albo na położenie źródła światła (centralne, stereograficzne, ortograficzne).

 

 Rzut  Odwzorowanie  Nazwa  Główne cechy
 azymutalne ortograficzne    Azymutalna, ortograficzna zniekształcenia pól powierzchni i kątów rosną od punktu głównego na zewnątrz siatki, obraz jednej półkuli
 azymutalne stereograficzne    Azymutalna, stereograficzna  odstępy między obrazami równoleżników w miarę oddalania się od bieguna rosną
 azymutalne centralne    Azymutalna, centralna wszystkie łuki kół wielkich, stanowiące najkrótsze odległości między dwoma dowolnymi punktami na kuli ziemskiej (ortodromy) odwzorowują się na niej jako linie proste. 
 azymutalno dalekoperpektywiczna    Azymutalna, daleko-perspektywiczna  
 azymutalna bliskoperspetywiczna    Azymutalna, blisko-perspektywiczna  
 walcowa lamberta    Walcowa, Lamberta  równo-powierzchniowa
 walcowa galla  

 Walcowa, Galla, ortograficzna

 
 
walcowa behrmana
   Walcowa, Behrmana, ortograficzna  
 walcowe sterograficzne galla    Walcowa, Galla, stereograficzna  
 walcowa stereograficzna brauna    Walcowa, Brauna, stereograficzna  
 walcowa centralna    Walcowa, centralna  
     Stożkowa  
     Stożkowa, Lamberta  
     Stożkowa, Lamberta  

Drukuj Email

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018