Książki GIS

GIS. Teoria i praktyka

Autorzy: Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind

Książka napisana przez zespół ekspertów w dziedzinie GIS jest pracą syntetyczną i w pełni oddającą aktualne trendy oraz możliwości płynące z wdrażania tej technologii.

Podręcznik został podzielony na 5 części, w których omówiono zagadnienia dotyczące zasad, technik, analiz i zarządzania w Geograficznych Systemach Informacyjnych. Wiele miejsca poświęcono m.in.: systemom odwzorowań, oprogramowaniu GIS, modelowaniu danych geograficznych, geowizualizacji, przestrzennemu modelowaniu za pomocą GIS, tworzeniu i zarządzaniu geograficznymi bazami danych oraz wielu innym zagadnieniom związanym ze środowiskiem GIS.


GIS dla każdego

Autor: David E. Davis

Książka wprowadza czytelnika do zagadnień GIS. Zawiera ono wersję nieodpłatnego oprogramowania GIS firmy ESRI oraz 500 MB danych geograficznych, a zatem oferuje wszystkie elementy konieczne do zaznajomienia się z opisywaną technologią i jej możliwościami.


GIS. Rozwiązania sieciowe

Autor: Tomasz Kubik

Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza informatyki i geoinformatyki wnikliwie objaśnia konstrukcję infrastruktury informacji przestrzennej z różnych punktów widzenia: OGC, ISO, INSPIRE; pomaga zrozumieć skomplikowane mechanizmy rządzące w świecie usług sieciowych oraz geoprzestrzennych, porządkuje wiedzę z zakresu implementacji usług;  porusza niezwykle aktualny temat wdrażania w Europie dyrektywy INSPIRE, która ma charakter wiążący i określa zobowiązania państw członkowskich UE w zakresie tworzenia krajowych infrastruktur informacji przestrzennej.


 

Systemy Informacji Geograficznej - zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS

Autorzy: Leszek Litwin, Grzegorz Myrda

Książka jest adresowana zarówno do osób, które pragną się dowiedzieć, co to jest GIS, jak i tym, które chciałyby swoją wiedzę usystematyzować i poszerzyć. Dzięki niej zdobędziesz obszerną wiedzę o: źródłach pozyskiwania danych przestrzennych (obrazów satelitarnych, GPS), przeprowadzaniu analiz danych przestrzennych, stosowaniu GIS w praktyce, dostępnym na rynku oprogramowaniu GIS.

Książka jest przeznaczona dla użytkowników wykorzystujących GIS jako mapę numeryczną w celach rekreacyjno-turystycznych, np. w połączeniu z GPS a także profesjonalistów, którzy chcą wykorzystywać GIS w swojej codziennej pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o firmę komercyjną, instytucję publiczną czy urząd administracji państwowej.


 

Systemy Informacji Geograficznej - teoria i zastosowanie

Autor: Elżbieta Bielecka

W książce zostały przedstawione wiadomości o systemach informacji geograficznej pozwalające na zrozumienie istoty tych problemów i spełanianych przez nie funkcji. Problematyka systemów informacji geograficznej została ujęta kompleksowo, czytelnik znajdzie więc rozdziały poświęcone danym geograficznym, ich modelom, źródłom, jakości, bazom danych geograficznych, systemom odniesień przestrzennych, zasadom przetwarzania i analizy danych, wizualizacji, metodom projektowania GIS oraz infrastrukturze geoinformacyjnej.

 

GIS. Obszary zastosowań

Autorzy: Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski

W podręczniku omówiono współczesne wdrożenia GIS. Celem autorów jest popularyzacja wiedzy o systemach informacji przestrzennej i ich zastosowaniach zarówno w dziedzinie geodezji i kartografii, jak i nawigacji, marketingu, ochronie środowiska, administracji publicznej, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowie portali internetowych.
Książka przydatna zarówno profesjonalistom z zakresu GIS, geodezji i kartografii, menadżerom firm, którzy usłyszeli i GIS, ale jeszcze nie wiedzą jak można zastosować tę technologię, jak i osobom indywidualnym, którzy chcą zrozumieć skąd biorą się mapy w ich telefonach komórkowych czy systemach nawigacji w samochodzie;
Opis najnowszych osiągnięć z GIS w kraju i na świecie, kompendium wiedzy na temat najważniejszych projektów GIS w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz planowanych do realizacji w najbliższym czasie.


 

Geomatyka

Autor: Stefan Przewłocki

Podręcznik zawiera wykład z geomatyki w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Omówiono tu: przestrzenie 2D i 3D, linię pionu, pole siły ciężkości, układy współrzędnych i systemy odniesień przestrzennych, metody pozyskiwania danych geodezyjnych, techniki i technologiestosowane w geodezji, metody teledetekcyjne i fotogrametryczne, przestrzeń prawną w geodezji, osnowy geodezyjne, elementy kartografii, odwzorowania rzutowe, kartografię tematyczną, mapy cyfrowe i analogowe, pomiary szczegółowe, sprzęt i techniki pomiarowe, dokładność pomiarów, podstawowe pojęcia teorii błędów pomiarów inżynierskich.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i wykładowców na kierunkach geodezja i kartografia, budownictwo, inżynieria środowiska i architektura.


 

GIS w wodociągach i kanalizacji

Autor: Marian Kwietniewski

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

W książce "GIS w wodociągach i kanalizacji" omówiono sposoby tworzenia, gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennej w Polsce i za granicą wybrane oprogramowania do tworzenia baz danych GIS na potrzeby systemów dystrybucji wody i kanalizacji, możliwości wykorzystania i wdrażania technologii GIS oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Cennym uzupełnieniem jest słownik ważniejszych pojęć dotyczących systemów informacji geograficznej.


 

Teledetekcja - pozyskiwanie danych

Autor: Praca zbiorowa pod red. Józefa Saneckiego

W książce  "Teledetekcja pozyskiwanie danych" opisano metody, techniki i narzędzia stosowane w teledetekcji i w rozpoznaniu obrazowym. Wiele z nich, np. zdjęcia lotnicze czy satelitarne w zakresie widzialnym i w podczerwieni są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach (ochrona środowiska, metrologia, rolnictwo, geodezja, kartografia, łączność, lotnictwo, astronautyka, transport, turystyka). Niniejsza pozycja ma charakter przeglądowy, a przedstawione metody i techniki wyczerpująco ilustrują aktualny stan wiedzy w zakresie pozyskiwania danych.


 

Rozważania o GIS - Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów

Autor: Roger Tomilson

Pozycja ta, opracowana przez doktora Rogera Tomlinsona - zwanego również "Ojcem GIS" - zawiera nadzwyczaj szczegółowy opis metody wdrożenia Systemu Informacji Geograficznej (GIS), którą autor wypracował przez lata doświadczeń zawodowych. Roger Tomlinson w prosty sposób, krok po kroku, prowadzi czytelników przez meandry procesu planowania rozwoju Systemów Informacji Geograficzne.


 

Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć.
Edytować. Publikować

Autorzy: Leszek Litwin, Maciej Rossa

Pierwszy podręcznik do tworzenia i publikowania metadanych geoinformacyjnych. Kompendium wiedzy na temat metadanych geoinformacyjnych w Dyrektywie INSPIRE. Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zaczniesz tworzyć metadane .

Od 15 maja 2008 roku w krajach UE obowiązuje Dyrektywa 2007/2/EC ustanawiająca Europejską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej - Infrastructure for Spatial Information in Europe - INSPIRE. Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej nie byłoby możliwe bez metadanych. Metadane - "dane o danych" - opisują warstwy danych przestrzennych (serie danych, usługi) odpowiadając na pytania: co?, dlaczego?, kiedy?, kto? jak? i gdzie? Metadane geoinformacyjne umożliwiają wyszukiwanie danych przestrzennych dokładnie według zadanych kryteriów, bez względu na to gdzie te dane się znajdują.

Dzięki książce zdobędziesz obszerną wiedzę o:

 • znaczeniu i roli metadanych w INSPIRE
 • tworzeniu (edycji) metadanych geoinformacyjnych
 • sprawdzaniu poprawności plików metadanych
 • publikowaniu metadanych w Internecie
 • wymaganych normach (ISO) i standardach (OGC)

dowiesz się także, jak:

 • zrozumieć dlaczego konieczne są normy i standardy wymagane przy pracy z metadanymi
 • używać edytora metadanych
 • nie bać się xml'a
 • sprawdzać poprawność tworzonych metadanych
 • publikować metadane w katalogach
 • korzystać z katalogów do wyszukiwania danych przestrzennych

CD dołączony do książki zawiera edytor metadanych MEDARD, dzięki któremu można w praktyce przećwiczyć tworzenie metadanych geoinformacyjnych zgodnie z wszelkimi wymaganiami.


 

Quantum GIS Tworzenie i analiza map okladka

 

Quantum GIS. Tworzenie i analiza map

Autor: Bartłomiej Iwańczak

Książka przybliża metody pracy z danymi przestrzennymi na przykładzie wolnego oprogramowania QGIS. Nie jest to jednak ani podręcznik teoretyczny, ani też manual do programu. Cel, który przyświecał autorowi to wprowadzenie GIS-u "pod strzechy". Książka jest napisana prostym językiem w formie "dla opornych", z minimum teorii i mnóstwem praktyki. Wiedzę można stosować w dowolnym programie GIS-owym, jednak do przykładów została wybrana stabilna wersja (1.8) programu QGIS. Jest to darmowe (licencja GNU GPL) i w dodatku w pełni spolszczone kompletne środowisko GIS. Przez wiele osób QGIS jest uważany za jeden z najłatwiejszych do rozpoczęcia przygody z GIS-em. Jest też stale rozwijany, a dzięki wtyczkom jego możliwości są podobne do oprogramowania komercyjnego.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018