Podział map

Różnorodność metod kartograficznych sprawia, iż bez przeszkód można znaleźć najlepiej pasującą do tematu powstającej mapy.

Jest to szczególnie ważne przy opracowywaniu map tematycznych, które dzielą się na:

  • dotyczące zjawisk przyrodniczych, np. zasobów naturalnych, budowy geologicznej, gleb, zanieczyszczenia środowiska, lasów, rozkładu temperatur, opadów czy sieci rzecznej;
  • obejmujące zjawiska społeczno-gospodarcze, np. rozmieszczenie ludności, podział administracyjny kraju, sieć transportowa, przemysł przetwórczy, rolnictwo;
  • mapy inżynieryjne i geodezyjne.

Drugą podstawową grupę stanowią mapy ogólnogeograficzne, których treść nie jest podporządkowana jednemu zjawisku, mające za zadanie przybliżyć ogólny wygląd danego miejsca. Ich bardziej szczegółowy podział zależy głównie od skali. Wyróżniamy:

  • mapy przeglądowe, tworzone w małych skalach, zazwyczaj mniejszych od 1:1 000 000, przedstawiają duże obszary Ziemi, jak państwa, kontynenty, świat, są silnie zgeneralizowane;
  • mapy topograficzno-przeglądowe, opracowywane dla średnich skal od 1:200 000 do 1:1 000 000;
  • mapy topograficzne, kreślone w skalach większych niż 1:200 000, bardzo szczegółowe, ze względu na dużą liczbę nanoszonych obiektów, ograniczoną jedynie dokładnością graficzną. Gdy tworzy się serię map topograficznych dla danego regionu, są one dzielone na specjalnie numerowane arkusze.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018