Projekt nowego Studium dla Warszawy w stołecznym geoportalu

Projekt nowego studium w stołecznym geoportalu

W serwisie mapowym Warszawy udostępniono rysunki projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Placemaker3D - nowa aplikacja do planowania przestrzeni od GIS-Expert

Placemaker3D - nowa aplikacja do planowania przestrzeni od GIS-Expert

Firma Gis-Expert stworzyła nową aplikację - Placemaker3D.com, dzięki której w szybki sposób opracujesz uproszczony model 3D wybranej okolicy.

NIK: Gminy nie ograniczyły zabudowy terenów zagrożonych powodzią

NIK: Gminy nie ograniczyły zabudowę terenów zagrożonych powodzią

Z ustaleń NIK wynika, że większość skontrolowanych samorządów, w dokumentach planistycznych gmin, nie uwzględniała lub tylko częściowo brała pod uwagę decyzje wydawane przez Wody Polskie co do warunków zabudowy i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią.

Wielkopolskie gminy najlepiej sobie radzą z udostępnianiem zbiorów MPZP i SUIKZP

Firma Geo-System opublikowała na swoim blogu kolejną, już czwartą edycję monitoringu badań zbiorów MPZP/Studium w gminach.

Zmienią się procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zostanie nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny gminy. Funkcjonować będzie także nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym.

Strona 1 z 12

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018