WAAS - amerykański system wspomagania satelitarnego

WAAS (Wide Area Augmentation System) - amerykański satelitarny system wspomagający system GPS.

 
Za pośrednictwem dwóch satelitów geostacjonarnych obejmujących terytorium Stanów Zjednoczonych transmituje do odbiorników GPS poprawki kompensujące błędy jonosfery, zegara i efemeryd. Zwiększa to dokładność wyznaczenia pozycji poziomej przez odbiornik GPS do 2-3 m.

Jak działa WAAS?

WAAS wykorzystuje sieć naziemnych stacji referencyjnych w Ameryce Północnej i na Hawajach do pomiaru niewielkich odchyleń sygnałów satelitów GPS na półkuli zachodniej. Pomiary ze stacji referencyjnych są kierowane do stacji głównych, które kolejkują odebraną korekcję odchylenia (DC) i wysyłają komunikaty korekcyjne do geostacjonarnych satelitów WAAS w odpowiednim czasie (co 5 sekund lub lepiej). Satelity te przesyłają komunikaty korekcyjne z powrotem na Ziemię, gdzie odbiorniki GPS z obsługą WAAS wykorzystują poprawki podczas obliczania swoich pozycji, aby poprawić dokładność.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018