• gisplay.pl

Mapy opóźnień i punktualności pociągów w Polsce

W Portalu Geostatystycznym opublikowane zostały mapy dotyczące wymiany pasażerskiej i opóźnień pociągów według stacji w 2022 r.

Mapy opóźnień i punktualności pociągów w Polsce

 

Mapa opóźnionych pociągów (fot. geo.stat.gov.pl)

Mapy "Transport kolejowy 2022" obrazują wymianę pasażerską oraz punktualność pociągów na stacjach i przystankach kolejowych. Dane źródłowe pochodzą z Portalu Statystycznego Urzędu Transportu Kolejowego i dotyczą w większości transportu pasażerskiego, ale w zakresie opóźnień ujęty został również ruch towarowy. Dane przestrzenne dla stacji i linii kolejowych oraz mapy opracowano w ramach projektu "Definiowanie nowych geometrii dla statystyk".

Prezentacja obejmuje 7 map:

  • % punktualnych pociągów;
  • % opóźnionych pociągów;
  • średni czas opóźnienia;
  • łączna liczba opóźnień w roku;
  • łączny czas opóźnień w roku;
  • średnia liczba pasażerów na zatrzymanie pociągu;
  • dobowa wymiana pasażerska.

W Katalogu zasobów Portalu Geostatystycznego zostały opublikowane także mapa "NSP 2021 Gęstość zaludnienia w miejscowościach statystycznych (dane o rezydentach)". Prezentacja została przygotowana na podstawie danych z BDL – Ludność rezydująca w miejscowościach statystycznych. Warstwa granic miejscowości statystycznych została opracowana we własnym zakresie w oparciu o warstwy: miejscowości z BDOT10k, obrębów ewidencyjnych, siatki podziału statystycznego oraz statystycznych punktów adresowych.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser