• gisplay.pl

Nowe zasady lotów dronami. Co się zmieni?

Od 31 grudnia 2020 roku obowiązują nowe zasady dotyczące użytkowania bezzałogowców (UAV). Dotychczasowe krajowe prawo zastąpią nowe przepisy, które jednocześnie wchodzą w życie we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Nowe zasady lotów dronami. Co się zmieni?

Obowiązkowa rejestracja operatorów dronów, szkolenie i testy na platformie internetowej to tylko niektóre nowości wchodzących z końcem roku przepisów. Jedną z największych zmian będzie brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne. Dotychczasowe komercyjne wykorzystanie BSP możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO w większości przypadków stanie się ogólnodostępne. Z drugiej strony, na użytkowników , którzy latają całkowicie dla zabawy, spadną dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie dotyczyły.

Operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi będą sklasyfikowane w oparciu o ich stopień ryzyka. Powstaną 3 kategorie lotów:

  • otwarta (operacje o najniższym stopniu ryzyka);
  • szczególna (operacje o średnim ryzyku);
  • certyfikowana (operacje o stopniu ryzyka porównywalnym do lotnictwa załogowego).

Operacje w kategorii otwartej mogą być wykonywane tylko w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora, do maksymalnej wysokości 120 metrów. Wymagane jest również poszanowanie prywatności innych osób oraz zachowanie bezpiecznej odległości między dronem a innymi osobami, zwierzętami oraz statkami powietrznymi. W samej kategorii otwartej zostanie dokonany dodatkowy podział na podkategorie A1, A2 i A3.

W kategorii otwartej, każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250g. będzie musiała przejść proste szkolenie on-line oraz zaliczyć test on-line potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej dostępny na stronie drony.ulc.gov.pl

Kategoria szczególna pozwoli na wykonywanie lotów niemieszczących się w wytycznych kategorii otwartej. Dopuszczone zostaną operacje zarówno w warunkach VLOS jak i BVLOS. Loty w kategorii szczególnej będą mogły odbywać się na podstawie:

  1. Oświadczenia o lotach według opublikowanego (przez EASA lub ULC) scenariusza standardowego,
  2. Zgody wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  3. Uzyskanego certyfikatu LUC będącego Certyfikatem Operatora Lekkiego Bezzałogowego Systemu Powietrznego.

Scenariusze standardowe będą określać bardzo szczegółowo zasady wykonywanych lotów, wymagane parametry i wyposażenie BSP, jak również stopień wymaganego wyszkolenia personelu lotniczego. Operacje wykraczające poza dostępne scenariusze będą mogły być wykonane na podstawie jednorazowej zgody z ULC, lub posiadanego certyfikatu LUC, który przeznaczony ma być dla podmiotów i świadczyć będzie o ich właściwym przygotowaniu do konkretnych operacji BSP.

Kategoria certyfikowana będzie oparta na certyfikacji w zakresie projektowania, produkcji i utrzymaniu zdatności do lotu bezzałogowych statków powietrznych (BSP o masie startowej powyżej 25kg). Aktualnie czekamy na projekty odpowiednich regulacji.

Modelarze będą mogli latać na odrębnych zasadach jednak w tym celu, zrzeszeni w klubach lub stowarzyszeniach modelarstwa lotniczego będą musieli uzyskać zgodę i warunki od Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Więcej o nowych zasadach wykonywania lotów dronami

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018