• gisplay.pl

Mapy rozmieszczenia złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny podsumował dane dotyczące złóż kopalin w Polsce. Ich rozmieszczenie możemy zobaczyć na mapach.

Jak podano w najnowszym wydaniu "Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce", na koniec 2014 r. mieliśmy 13 410 udokumentowanych złóż. Kompletne zestawienie złóż kopalin jest przedstawione w postaci tabel uzupełnionych informacjami opisowymi. Kopaliny podzielone są na grupy, na podstawie ich przydatności surowcowej. Wewnątrz grup dane prezentowane są w układzie administracyjnym lub jak w przypadku złóż węgla kamiennego oraz złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w podziale regionalnym. Uzupełnieniem informacji zawartych w opracowaniu tabelaryczno-tekstowym jest komplet map prezentujących rozmieszczenie złóż kopalin objętych własnością górniczą oraz innych ważniejszych grup kopalin.

Dane przestrzenne prezentowane w serwisie MIDAS odnoszące się do: złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych są udostępniane w formacie SHP - Pobierz dane

"Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" ukazuje się już ponad 60 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1986 r. Informacje pochodzące z tej publikacji dają podstawę do podejmowania ważnych decyzji dotyczących zagospodarowania i racjonalnego wykorzystania krajowej bazy surowcowej.

Źródło: PIG

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser