Nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów dronów

W dniu 6 października 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1630 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Do zasadniczych zmian, które niesie ze sobą nowelizacja należy przede wszystkim zniesienie możliwości odbywania szkolenia lotniczego do uprawnienia podstawowego do lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS) na zasadzie samokształcenia (obowiązuje aktualnie). Wprowadzony został obowiązek ukończenia szkolenia teoretycznego z podstaw prawa lotniczego, budowy przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych odbytego w ośrodku szkolenia. Jak podkreśla Urząd Lotnictwa Cywilnego, takie szkolenie powinno wpłynąć pozytywnie na poziom wiedzy i umiejętności osób wykonujących loty w zakresie różnego rodzaju prac lotniczych i w bezpośredni sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa lotów.

Nowe przepisy wejdą w życie 6 listopada 2016 roku.

Treść rozporządzenia

Przypomijmy, że od miesiąca obowiązują również nowe przepisy dotyczące zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi. Zgodnie z nimi osoby latające sportowo i rekreacyjnie są zobowiązane do zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 metrów od pojedynczych osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Zapisy te nie mają zastosowania dla modeli latających o masie mniejszej niż 0,6 kg. Operatorzy dronów używanych w celach zarobkowych, posiadający świadectwo kwalifikacji (uzyskane po zdanym egzaminie) mogą latać w mieście z zachowaniem bezpiecznej odległości, w widocznej kamizelce oraz posiadając instrukcję operacyjną. Dron musi posiadać tabliczkę identyfikacyjną z nazwą właściciela oraz w przypadku lotów nocnych odpowiednie oświetlenie.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser