Nowelizacja prawa geodezyjnego w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 30 kwietnia 2020 r. została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

 Ustawa wchodzi w życie 3 miesiące od daty ogłoszenia, czyli 1 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2. art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, czyli od 1 listopada 2020 r.

Treść ustawy - DZ. U 2020, poz. 782

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser