• gisplay.pl

Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę MRiT w dziedzinie geoinformacji - edycja 2023

Ogłoszony w 2023 r. konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja VI - 2023 r.) został rozstrzygnięty.

Lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

Prace dyplomowe

inżynierskie/licencjackie

  1. inż. Łukasz Stolzmann za pracę “Simulation environment in Python for selected safety measures in ship encounter situations”, promotor: dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. uczelni, Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni;
  2. inż. Jakub Modrzewski za pracę „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, promotor: dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek; Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

magisterskie

  1. mgr Eryk Chełchowski za pracę „Opracowanie wtyczki do QGIS implementującej wybrane funkcje PostGIS”, promotor: dr hab. inż. dr hab. Leszek Gawrysiak; Wydział Nauk o Ziemi Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
  2. mgr inż. Bartosz Wiktorzak za pracę „Development of a concept and prototype of a solution supporting the movement of people with disabilities on the metro”, promotor: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni; Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;
  3. mgr inż. Aleksandra Wasik za pracę „Analiza zmian pokrycia terenu metodami klasyfikacji obiektowej i uczenia maszynowego z wykorzystaniem zdjęć CORONA i Landsat”, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska; Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

Rozprawy doktorskie

  1. dr inż. Dariusz Strugarek za pracę „Satellite Laser Ranging to Low Earth Orbiters for Orbit Validation and Determination of Global Geodetic Parameters”, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  2. dr Wojciech Ostrowski za pracę „Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych”, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

Publikacje

  1. dr hab. Iwona Piotrowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pani dr inż. Patrycja Przewoźna, Pani mgr Anna Bobińska za pracę zbiorową pt.: „Technologie geoinformacyjne w edukacji geograficznej”, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. 

Innowacyjne rozwiązania

  1. dr Bartłomiej Bielawski za „Moduł Importu Danych PZGiK”, Instytut Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Wyróżnienie w kategorii rozpraw doktorskich 

  1. dr inż. Kamil Smolak za pracę „Assessing the impact of data processing methods on bias in human mobility science”, prof. Witold Rohm, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser