Uwagi SGP i PTG do projektu rozporządzenia w sprawie standardów standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Geodezyjne złożyło do Głównego Geodety Kraju uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uwagi SGP i PTG zostały złożone w trybie obecnie trwających konsultacji społecznych.

Zestawienie zgłoszonych uwag Stowarzyszenia Geodetów Polskich [pdf]

Zestawienie zgłoszonych uwag Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego [pdf]

Treść projektu została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser