Klauzulowanie map. Kolejne wyjaśnienia GGK

Główny Geodeta Kraju opublikował kolejne pismo adresowane do Starostów oraz Prezydentów Miast dotyczące sposobu potwierdzania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych, w ramach których powstają mapy do celów projektowych oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

mapa do celow projektowych

Pismo z dnia 10 wrześńia 2020 r. zawiera wyjaśnienia, które mogą być przydatne przy stosowaniu nowych przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo budowlane. Nowe regulacje stanowią, że zarówno mapa do celów projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej muszą:

  • zostać opatrzone klauzulą urzędową (art. 12b ust 5), przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w chwili przyjęcia operatu technicznego do zasobu, albo
  • zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (art. 12b ust. 5a), które składa wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przypomnijmy, że także wcześniej (31 sierpnia) GGK wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym odpowiada na wątpliwości związane z opatrywaniem klauzulą map do celów projektowych, przekazywanych przez wykonawców wraz z wynikami prac geodezyjnych.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser