Opublikowano nowy tekst jednolity Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw 2021 r. (poz. 1990) ukazał się nowy tekst jednolity ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowy tekst ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:

  • ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz. U. poz. 922),
  • ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 października 2021 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2021, poz. 1990) - tekst jednolity

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018