• Start
  • Prawo - aktualności

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ZSIN

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 14 stycznia 2022 r.

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), a także z konieczności usprawnienia funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, zwanego dalej „ZSIN”.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018