Składanie operatów technicznych w postaci papierowej. GGK wyjaśnia

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym wyjaśnia wątpliwości związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych przekazanych w postaci papierowej, dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020 r.

W piśmie GGK wyjaśnia, że w przypadku, gdy przed 1 stycznia 2022 r. wykonawca złożył zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z operatem w postaci papierowej, należy poddać operat weryfikacji i w przypadku:

  1. pozytywnego wyniku weryfikacji – przyjąć operat w postaci papierowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), a także niezwłocznie dokonać jego skanowania nadając mu postać elektroniczną;
  2. negatywnego wyniku weryfikacji kiedy wykonawca uzna i poprawi uchybienia stwierdzone w protokole weryfikacji, powinien złożyć ponownie zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, a co za tym idzie złożyć poprawiony operat już w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 12b ust. 7a ustawy Pgik.

W przypadku złożenia po 1 stycznia 2022 r. operatu w postaci papierowej (dla prac zgłoszonych od 31 lipca 2020 r.), należy wezwać wykonawcę do usunięcia braków (zgodność formy załączonych dokumentów z wymogami wynikającymi z przepisów prawa), poprzez dołączenie operatu technicznego w postaci elektronicznej.

Pismo GGK w sprawie składania operatów technicznych w postaci papierowej [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser