Wyższe opłaty za uprawninenia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Wyższe opłaty za uprawninenia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

W dniu 6 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

GUGiK nie będzie miał biura regionalnego w Łodzi

Nie będzie Biura Regionalnego GUGiK w Łodzi

Zgodnie z najnowszą wersją rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nie zostanie utworzone Biuro Regionalne w Łodzi.

Zmiany przepisów dotyczących uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zmiany przepisów dotyczących uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Minister Rozwoju i Technologii podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym

Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowelizacja prawa geodezyjnego. Brak tabliczki z numerem będzie karany

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego. Brak tabliczki z numerem będzie karany

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadza też drobne zmiany w Prawie geodezyjne i kartograficzne.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie egib opublikowane

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie egib opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków dnia 20 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 745.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Rozporządzenia w sprawie egib

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zostało przekazane do RCL celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Uchylono wyrok w sprawie dostępu do danych przestrzennych w gminie Zator

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wyrok z 9 listopada 2022 r., który wskazywał na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

W  Dzienniku Ustaw, ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Strona 1 z 24

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser