• gisplay.pl

Drony i AI pomogą zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego

Konsorcjum ZDG TOR, SkySnap oraz Politechniki Krakowskiej opracowuje kompleksowy system, którego celem jest stworzenie – w oparciu o dane zbierane przez drony oraz sztuczną inteligencję – rozwiązania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Dane analityczne pozyskane w rejonie ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu (fot. Skysnap)

Dane analityczne pozyskane w rejonie ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu (fot. Skysnap)

Podstawą rozwiązania będzie identyfikacja ruchu drogowego w oparciu o obraz otrzymany z kamer zainstalowanych na dronach z dokładnym pozycjonowaniem RTK, co bezpośrednio przełoży się na jakość pomiarów. Użycie kamer o wysokiej rozdzielczości pozwoli uzyskać wysoką precyzję obserwacji uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim umożliwi ich identyfikację (pojazdy różnego typu, piesi, rowerzyści) i lokalizację ze stałym krokiem czasowym. To z kolei da szansę na ocenę trajektorii ruchu, a więc wskazanie: prędkości pojazdów i niechronionych użytkowników dróg, kolejek na skrzyżowaniach, natężenia ruchu, odstępów między pojazdami itp. Ponadto, możliwa będzie także ocena kolizyjnych trajektorii poruszania się uczestników ruchu i w efekcie ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie algorytmów realizujących predykcję zagrożeń w ruchu drogowym i ich klasyfikację.

Analiza ruchu będzie realizowana automatycznie przez aplikację internetową w oparciu o wcześniej zarejestrowany obraz. Osoby korzystające z oprogramowania będą mogły wykorzystać własny obraz lub skorzystać z usługi jego rejestracji. Wskazany wariant analizy pozwali na wykonanie jednego z kilku (czterech) kluczowych zadań. Po pierwsze, możliwa będzie szybka ocena warunków ruchu infrastruktury drogowej poprzez automatyczną analizę poruszania się uczestników ruchu. Do tego dochodzi wczesna identyfikacja potencjalnych zdarzeń drogowych na podstawie zachowań uczestników ruchu, która w przyszłości zostanie wykorzystana do zbudowania systemu reagowania w czasie rzeczywistym, tak, by oddziaływać na uczestników ruchu, zmienić nieprawidłowe zachowania i w efekcie ograniczyć zagrożenia. System pozwoli także – na podstawie krótkoterminowych, zautomatyzowanych pomiarów ruchu, bez konieczności występowania zdarzeń drogowych – na ocenę efektywności wdrażanych środków poprawy BRD. Umożliwi również monitorowanie i prognozowanie zmian w obszarze BRD związanych ze zmianami infrastruktury i warunków drogowo-ruchowych (w oparciu o modelowanie symulacyjne). 

Rozwiązanie jest kierowane przede wszystkich do zarządców dróg poziomu krajowego i wojewódzkiego oraz podmiotów zarządzających ruchem drogowym w miastach. Usługa będzie też znaczącym wsparciem dla działań podejmowanych przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego. Ponadto, skorzystają na niej firmy projektujące i utrzymujące infrastrukturę drogową, wzmacniające bezpieczeństwo ruchu i analizujące zagadnienia optymalizacji transportu drogowego.

Projekt „PROBRD – PROaktywny system wsparcia zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w oparciu o dane pozyskane przez bezzałogowe statki latające” zakłada realizację pięciu etapów badań przemysłowych i trzech etapów prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (jeden etap). Przed realizatorami projektu m.in. działania związane z aplikacją bezzałogowych statków latających do zbierania danych o ruchu drogowym w celu identyfikacji wymagań do pozyskiwanych danych, identyfikacja konfliktów ruchu i ich kwantyfikacja na podstawie badań empirycznych i metod statystycznych, autokalibracja modeli makro i mikrosymulacyjnych do prognozowania ruchu drogowego i symulacji konfliktów w ruchu. Realizacja projektu potrwa do końca 2023 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Źródło: Politechnika Krakowska

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018