Religijność Polaków a przestępczość. Czy jest jakaś zależność? Porównanie dwóch map

W regionach, w których jest większa religijność (wyższy wskaźnik domincantes), zauważalna jest nieco niższa przestępczość - wynika z opracowania przygotowanego przez firmę GIS-Expert.

Z lewej mapa przestępczości (dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa), z prawej mapa wskaźnika dominicantes (odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną mszę św.), fot. GIS-Expert

W analizie wykorzystano dane zebrane w 2015 r. przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na poziomie parafii. Wskaźnik dominicantes to odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną mszę św., w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych.  Dane dotyczące przestępczości pozyskano z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa publikowanej przez Policję. Dane przedstawiają ilość przestępstw w przeliczeniu na 10 tyś. mieszkańców gminy (okres styczeń – wrzesień 2016 r.). Przestępstwa ujęte w statystyce to kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, uszkodzenia rzeczy, bójki i pobicia, przestępstwa związane ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu oraz seksualne.

Na mapach zaznaczono również granice zaborów i II RP. Mimo upływu lat, nadal widać istotne zróżnicowanie regionalne zjawisk społecznych wynikające z granic historycznych. 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser