Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu zostało podpisane 16 grudnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę. 

Jak informuje GUGiK, obecnie projekt jest procedowany przez Departament Prawny MRiT w celu jego ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne upraszcza dotychczasowe przepisy w szczególności zapisy dotyczące formatów danych, wprowadza nowe dane fotogrametryczne: zdjęcia i ortofotomapy ukośne, modele siatkowe 3D oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące prawdziwej ortofotomapy ( tzw. „true ortho”).

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018