Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu zostało podpisane 16 grudnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę. 

Jak informuje GUGiK, obecnie projekt jest procedowany przez Departament Prawny MRiT w celu jego ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne upraszcza dotychczasowe przepisy w szczególności zapisy dotyczące formatów danych, wprowadza nowe dane fotogrametryczne: zdjęcia i ortofotomapy ukośne, modele siatkowe 3D oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące prawdziwej ortofotomapy ( tzw. „true ortho”).

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser