Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Pgik

rzadNa posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Noweilizacja Pgik trafi teraz do Sejmu. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jednym z powodów wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., który stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą przepisu upoważniającego do określenia opłat za czynności „związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” w drodze rozporządzenia. Przepis ten utraci swą moc obowiązującą 12 lipca 2014 r. Wprowadzono nowe, spełniające wymogi konstytucyjne, regulacje dotyczące ustalania i pobierania opłat za udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

Źródło: GUGiiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser