Projekt nowelizacji Pgik po drugim czytaniu w Sejmie

sejmPodczas kolejnego dnia 68. posiedzenia Sejmu (29 maja) przeprowadzono drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu 9 maja 2014 r.  Na kolejnym posiedzeniu Sejmu, w dniu 28 maja, głosowano w sprawie wniosku PIS o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek nie przeszedł. Następnie projekt trafił do Komisji Infrastruktury, która 29 maja 2014 r. wprowadziła do niego szereg poprawek mających na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, a przez to ujednolicenie projektu i poprawę czytelności projektowanych rozwiązań. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Józef Racki. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser