Komisje senackie przyjęły projekt nowelizacji Pgik

sejmW trakcie połączonego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  oraz Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie przyjęli projekt  ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Projekt zmian w przepisach przedstawił Główny Geodeta Kraju. Po omówieniu zgłaszanych, w trakcie posiedzenia poprawek komisje przedstawiły propozycję przyjęcia projektu bez poprawek. Po zakończeniu głosowania dwoje senatorów zgłosiło wniosek mniejszości o przyjęcie wszystkich poprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.

Sprawozdanie oraz wniosek mniejszości zostaną przegłosowane przez wszystkich senatorów w trakcie najbliższego posiedzenia izby wyższej, które odbędzie się 11 czerwca br. Treść omawianego na posiedzeniu komisji projektu.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser