Pozytywnie o rozporządzeniach do nowelizacji Pgik

Projekty trzech rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uzyskały pozytywną opinię członków zespołów ds. społeczeństwa informacyjnego oraz ds. infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedstawiciele samorządów w trakcie posiedzeń odbywających się w dniach od 16 i 17 czerwca br. rozpatrywali projekty, które wejdą w życie razem z nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała trzy projekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji:

  • w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  • w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Treść projektów jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GUGiK.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser