• gisplay.pl

Geo-System udostępnia walidator powiatowych usług WMS dotyczących danych egib

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono internetowy walidator usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

Po wprowadzeniu do aplikacji adresu usługi WMS oraz identyfikatora TERYT powiatu, następuje sprawdzenie usługi i wygenerowanie raportu w postaci pliku PDF. Walidator sprawdza parametry wszystkich warstw przewidzianych rozporządzeniem.

Ilustracja raportu z walidacji (fot.Geo-System)

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser