• gisplay.pl

Geo-System udostępnia walidator powiatowych usług WMS dotyczących danych egib

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono internetowy walidator usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

Po wprowadzeniu do aplikacji adresu usługi WMS oraz identyfikatora TERYT powiatu, następuje sprawdzenie usługi i wygenerowanie raportu w postaci pliku PDF. Walidator sprawdza parametry wszystkich warstw przewidzianych rozporządzeniem.

Ilustracja raportu z walidacji (fot.Geo-System)

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018