Główny specjalista ds. postępowań z zakresu geodezji (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy poszukuje kandydatek i kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy:

Główny specjalista ds. postępowań z zakresu geodezji w Wydziale Katastru Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Charakterystyka pracy:

 • rozstrzyganie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego,
 • prowadzenie spraw związanych z projektowaniem, organizacją i realizacją prac geodezyjnych,
 • przetwarzanie danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby analiz, sprawozdań i zestawień,
 • prowadzenie spraw związanych ze standaryzacją oraz zachowaniem spójności danych ewidencyjnych dla obszaru m.st. Warszawy

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera1, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • powyżej 5-letni staż pracy,
 • powyżej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, ewidencji gruntów i budynków,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumenty: 21 marca 2024 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser