Młodszy specjalista w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej (Szczecin)

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy specjalista

 • wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu współdziałania z innymi rodzajami transportu,
 • uczestnictwo w realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich oraz z funduszy krajowych,
 • udział w spotkaniach międzynarodowych, w tym wyjazdy na delegacje zagraniczne,
 • udział w planowaniu i przygotowaniu sprzętu pomiarowego oraz wykonywaniu prac hydrograficznych,
 • realizacja pomiarów terenowych z wykorzystaniem technologii GNSS-RTK oraz bezzałogowych statków powietrznych,
 • asysta podczas produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych IENC,
 • dokonywanie inwentaryzacji oznakowania nawigacyjnego na obszarze objętym działaniem Systemu RIS,
 • wykonywanie objazdów terenowych infrastruktury RIS,
 • publikowanie komunikatów dla kapitanów NtS,
 • udostępnianie użytkownikom RIS informacji o: warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych, o warunkach administracyjnych (informacje o drogach wodnych), o podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu) oraz o podejmowaniu działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).
 • monitorowanie ruchu jednostek śródlądowych na obszarze działania systemu RIS,
 • sporządzanie raportów dobowych z obserwacji ruchu statków,
 • utrzymywanie oprogramowania wykorzystywanego w Centrum RIS w aktualności, w tym przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i przeprowadzanie procedury zamówień publicznych,
 • prowadzenie zestawienia umów pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie a podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym działalności Systemu RIS,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępniania danych RIS.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, transport, rewitalizacja dróg wodnych, geodezja i kartografia, geoinformatyka lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w mowie i piśmie (znajomość jęz. angielskiego weryfikowana podczas rekrutacji),
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów mija 19 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser