• gisplay.pl

Już blisko 90% powiatów prowadzi elektroniczne narady koordynacyjne

GUGiK przedstawił aktualny stan wdrożeń elektronicznych narady koordynacyjnych we wszystkich województwach.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty. Kolorem granatowym zaznaczono powiaty z pełną informatyzacją narad koordynacyjnych, niebieskim elektronicznie obsługujące narady, zakresjowane pola to powiaty, w których można elektronicznie złożyć jedynie wniosek, a białym kolorem te, które nie rozpoczęły informatyzacji narad koordynacyjnych.

Stan wdrożeń elektronicznych narady koordynacyjnych - lipiec 2022 (fot. GUGiK)

Obecnie już 335 powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces przeprowadzania narad koordynacyjnych w sposób elektroniczny.

Ilustracja przedstawia tabelę z informacjami o aktualnym stanie wdrożeń we wszystkich województwach. Dane są dostępne w tabeli załączonej poniżej.

Stan wdrożeń elektronicznych narady koordynacyjnych - zestawienie wg. województw - lipiec 2022 (fot. GUGiK)

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas należy skontaktować się z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser