• gisplay.pl

GUGiK udostępnia aplikacje do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF

Na stronie krajowego Geoportalu zostały udostępnione do pobrania dwie aplikacje. Jedna do łączenia i druga do przetwarzania plików PDF.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nakłada obowiązek niezwłocznego przetworzenia poszczególnych materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, do jednego dokumentu elektronicznego i zapisanego w formacie PDF.

W związku z powyższym, a także w odpowiedzi na zgłaszane m.in. podczas konsultacji publicznych ww. rozporządzenia problemy związane z łączeniem dokumentów operatu technicznego w jeden dokument elektroniczny, GUGiK przeprowadził postępowanie pn. „Konkurs na aplikację do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF”, w ramach którego nagrodzono 2 prace konkursowe. Zostały one właśnie udostępnione na stronie https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/dopobrania

Firmy prezentujących zwycięskie aplikacje:

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018