• gisplay.pl

GUGiK udostępnia aplikacje do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF

Na stronie krajowego Geoportalu zostały udostępnione do pobrania dwie aplikacje. Jedna do łączenia i druga do przetwarzania plików PDF.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nakłada obowiązek niezwłocznego przetworzenia poszczególnych materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, do jednego dokumentu elektronicznego i zapisanego w formacie PDF.

W związku z powyższym, a także w odpowiedzi na zgłaszane m.in. podczas konsultacji publicznych ww. rozporządzenia problemy związane z łączeniem dokumentów operatu technicznego w jeden dokument elektroniczny, GUGiK przeprowadził postępowanie pn. „Konkurs na aplikację do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF”, w ramach którego nagrodzono 2 prace konkursowe. Zostały one właśnie udostępnione na stronie https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/dopobrania

Firmy prezentujących zwycięskie aplikacje:

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser