• gisplay.pl

Zniesiono opłaty za korzystanie z ASG-EUPOS

Od 2 października 2022 r. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego zostały zniesione opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS.

Zniesienie opłat za korzystanie z ASG-EUPOS zwiększy na pewno zainteresowanie i dostępność systemu w geodezji, budownictwie i rolnictwie. Jak przewiduje GUGiK,  95% pomiarów geodezyjnych będzie wykonywane w oparciu o ASG-EUPOS. W początkowym okresie, po uwolnieniu usług systemu, urząd spodziewa się wzmożonej liczby rejestracji nowych użytkowników. Na przykład wczoraj, 3 października ok. godz. 9:00, liczba połączonych użytkowników wynosiła 510, podczas gdy przed zniesieniem opłat o tej godzinie było podłączonych około 200 użytkowników.

Jednocześnie GUGiK informuje, że zgodnie z art. 40 wymienionej ustawy, do spraw obsługi wniosków o umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, które przewidują odpłatność za korzystanie z usług. Zatem nie będzie podstaw prawnych do zwrotu wniesionej opłaty lub jej części, gdy nie upłynął jeszcze termin wskazany w licencji określający upływ prawa do korzystania z usług.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018