• gisplay.pl

Zniesiono opłaty za korzystanie z ASG-EUPOS

Od 2 października 2022 r. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego zostały zniesione opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS.

Zniesienie opłat za korzystanie z ASG-EUPOS zwiększy na pewno zainteresowanie i dostępność systemu w geodezji, budownictwie i rolnictwie. Jak przewiduje GUGiK,  95% pomiarów geodezyjnych będzie wykonywane w oparciu o ASG-EUPOS. W początkowym okresie, po uwolnieniu usług systemu, urząd spodziewa się wzmożonej liczby rejestracji nowych użytkowników. Na przykład wczoraj, 3 października ok. godz. 9:00, liczba połączonych użytkowników wynosiła 510, podczas gdy przed zniesieniem opłat o tej godzinie było podłączonych około 200 użytkowników.

Jednocześnie GUGiK informuje, że zgodnie z art. 40 wymienionej ustawy, do spraw obsługi wniosków o umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, które przewidują odpłatność za korzystanie z usług. Zatem nie będzie podstaw prawnych do zwrotu wniesionej opłaty lub jej części, gdy nie upłynął jeszcze termin wskazany w licencji określający upływ prawa do korzystania z usług.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser