• gisplay.pl

Zmiany na stanowisku dyrektora IGiK

Z dniem 1 stycznia 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powierzył dr hab. Monice Wilde-Piórko, prof. IGIK, pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii. Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii dr inż. Robert Wł. Bauer złożył na ręce Ministra Rozwoju i Technologii rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK pełnieni obowiązki Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii (fot. IGiK)

Dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK uzyskała w 2002 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (WF UW) stopień naukowy doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, a następnie w 2017 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka (w tej samej jednostce). W latach 2002 – 2017 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Fizyki UW. W latach 2006 – 2013 pełniła funkcję kierownika Zakładu Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki WF UW, a latach 2016 – 2017 zastępcy Dyrektora Instytutu Geofizyki WF UW ds. dydaktyki. Była członkiem Rady Naukowej Instytutu Geofizyki WF UW w latach 1999 – 2005, a następnie jej sekretarzem w latach 2005 – 2016 oraz członkiem Rady Wydziału Fizyki UW w latach 2005 – 2017.

W dniu 1 października 2017 roku rozpoczęła pracę w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii na stanowisku głównego specjalisty, a od 1 stycznia 2018 roku kontynuuje ją na stanowisku profesora instytutu. Od dnia 1 września 2018 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK, a dodatkowo od dnia 28 listopada 2018 roku sekretarza Rady Naukowej IGiK.

Źródło: IGiK

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018