• gisplay.pl

Zmiany na stanowisku dyrektora IGiK

Z dniem 1 stycznia 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powierzył dr hab. Monice Wilde-Piórko, prof. IGIK, pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii. Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii dr inż. Robert Wł. Bauer złożył na ręce Ministra Rozwoju i Technologii rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK pełnieni obowiązki Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii (fot. IGiK)

Dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK uzyskała w 2002 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (WF UW) stopień naukowy doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, a następnie w 2017 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka (w tej samej jednostce). W latach 2002 – 2017 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Fizyki UW. W latach 2006 – 2013 pełniła funkcję kierownika Zakładu Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki WF UW, a latach 2016 – 2017 zastępcy Dyrektora Instytutu Geofizyki WF UW ds. dydaktyki. Była członkiem Rady Naukowej Instytutu Geofizyki WF UW w latach 1999 – 2005, a następnie jej sekretarzem w latach 2005 – 2016 oraz członkiem Rady Wydziału Fizyki UW w latach 2005 – 2017.

W dniu 1 października 2017 roku rozpoczęła pracę w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii na stanowisku głównego specjalisty, a od 1 stycznia 2018 roku kontynuuje ją na stanowisku profesora instytutu. Od dnia 1 września 2018 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK, a dodatkowo od dnia 28 listopada 2018 roku sekretarza Rady Naukowej IGiK.

Źródło: IGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser