• gisplay.pl

Przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

GUGiK ogłosił przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze kraju (obiekt 4737 zakres 2-4).

Zamówienie zostało podzielone na 3 części obejmujące:

  • część 1 – obiekt 4737 zakres 2 – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz części województw:  kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i lubelskiego;
  • część 2 – obiekt 4737 zakres 3 – województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz części województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego;
  • część 2 – obiekt 4737 zakres 4 – województwa: dolnośląskie, opolskie oraz części województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Przedmiot zamówienia na każdej z części obejmuje: wykonanie przeglądu i konserwacji punktów podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze opracowania, zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce punktów zniszczonych, zajęcie stanowiska do opisu projektu technicznego opracowanego w ramach realizacji prac na ob.4737 cz.1 (wykonanego w 2022 r.), który określa rodzaj i sposób wykonania pomiarów, metodę wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej uwzględniającą wyniki pomiarów precyzyjnej niwelacji geometrycznej jak i niwelacji satelitarnej oraz  przedstawienie własnych rozwiązań dotyczących stabilizacji, pomiaru i wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej, popartych wykonaniem wcześniej analiz.

W ramach prac przewidziane jest również wykonanie pomiarów testowych niwelacji satelitarnej na kilku punktach wewnątrz opracowywanych poligonów niwelacyjnych.

Termin składania ofert mija 19 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00.

Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia. 

Ogłoszenie

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018