• gisplay.pl

Duże zainteresowanie szkoleniem dla geodetów uprawnionych

Ponad 800 osób wzięło udział w organizowanym przez GUGiK szkoleniu dla geodetów uprawnionych, które odbyło się 30 maja 2023 r. na platformie Zoom.

Tematyka poruszona na szkoleniu dotyczyła w pierwszej kolejności odpowiedzialności dyscyplinarnej osób posiadających samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz działania wojewódzkich i odwoławczych komisji dyscyplinarnych.

Przedstawione zostały również najczęściej zadawane pytania, wpływające do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a dotyczące m.in. podpisu elektronicznego i podpisywania operatu, weryfikacji użytków gruntowych, tzw. „pajączków” na zgłoszeniach prac geodezyjnych, zawiadamiania stron o czynnościach geodezyjnych, zmiany celu i wykonawcy prac geodezyjnych, czy też sposobu obliczania terminu weryfikacji.

W drugiej części szkolenia przedstawiony został obszerny temat ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, zaprezentowany przez dr hab. inż. Pawła Hanusa prof.AGH, doradcę p.o. Głównego Geodety Kraju, który omówiony został zarówno w ujęciu historycznym, jak i w aspekcie obowiązujących, ostatnio zmienionych przepisów prawa.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem a jednocześnie ograniczone możliwości techniczne, p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka zapowiedziała, że szkolenie zostanie ponowione już w najbliższym czasie.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser