• gisplay.pl

Wybrano nowego dyrektora IGiK

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.

Na stanowiska Dyrektora IGiK wybrany został dr hab. inż. Michał Szota. Zgodnie z ogłoszeniem MRiT, aby zostać dyrektorem IGiK, należo spełnić m.in. następujące wymgania: posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz posiadać wiedzę na temat funkcjonowania instytutów badawczych.

Dr hab. inż. Michał Szota prof. Politechniki Częstochowskiej, w 1996 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku rozpoczął studia doktoranckie na WIPMiFS, a w maju 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jest autorem i współautorem przeszło dziewięćdziesięciu publikacji naukowych dotyczących inżynierii powierzchni, biomateriałów, technologii obróbki cieplnej, zastosowania sieci neuronowych do modelowania procesów obróbki cieplnej oraz wytwarzania funkcjonalnych stopów amorficznych i nanokrystalicznych. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy Wydziału IPiTM w latach 2018-2019. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2019.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser